יועצי בטיחות מוסמכים
עבודה, תעבורה, גיהות, איכות הסביבה, חומרים מסוכנים, הדרכות בטיחות
ברוכים הבאים לאתר!  

טלפונים משרד 03-9243115-6  052-8488800 

 (קורס נאמני בטיחות אש (3 ימים)

הדרכות בטיחות אש לעובדים במקומות עבודה

ביצוע סקר סיכוני אש

הכנה של תיק בטיחות אש לשרותי כבאות והצלה, ומשטרת ישראל 

   

 2561-aaa_page02_06

כיבוי אש- מהות האש, שיטות כיבוי שריפה של חומרים מסוכנים מהי הגדרה של אש בעירה 

היא ריאקציה כימית המתחזקת את עצמה ויוצרת אנרגיה או מוצרים היכולים לגרום לריאקציות נוספות מאותו סוג.

על פי הגדרה זו, בעירה היא ריאקציה אקזותרמית.


שריפההיא תהליך חמצון מהיר, המתחזק את עצמו ומלווה ביצירת חום ואור בעוצמות שונות.

הזמן הנדרש לריאקציה להתפתח קובע את סוג התהליך בו אנו מבחינים.

בקצה האיטי מצוי תהליך ההחלדה, שבו הריאקציה איטית מכדי להבחין בה.

בקצה המהיר מצויה התפוצצות כתוצאה מריאקציה מהירה מאוד של דלק וחומר מחמצן.

ריאקציות אלה משחררות כמות אנרגיה גדולה בזמן קצר מאוד .

הימצאותם של שלושה גורמים בסיסיים יחד עלולה להביא להתלקחות והתפשטות של אש.

משולש האש

firetri 

חומר- חומר דליק הנמצא בסביבה כמו, חומרים מסוכנים דליקים,  חומר מסוכן דליק מופיע בשלושת מצבי הצבירה, גז דליק, נוזל דליק, ומוצק דליק.  

חמצן- נמצא באוויר וריכוזו 21% 

חום-  מקור אנרגיה חיצוני, חום ניתן ליצור מחיכוך, ניצוץ, או תגובה כימית בין חומרים. 

את עוצמת מקור ההצתה מבטאים בטמפרטורות. יחידות החום מבוטאות בקלוריות.  

את היחסים בין שלושת הגורמים מבטאים בעזרת משולש האש.   

                             חוסר של אחד המרכבים במשולש האש לא תתקיים בעירה   

הסיבות והמצבים העלולים לגרום לשריפה

שימוש לא נכון במכשירי היוצרים חשמל.

אי זהירות, שכחה או רשלנות.  למשל: השארת אש דולקת, הצתה של מקור אש בסמוך לחומרים דליקים.  

 איתני טבע,כגון: ברק, קרני שמש.  

אילו סוגי שריפות קיימים 

א.שריפת מוצרים דליקים - בסוג שריפה זה נכללים כל החומרים המוצקים שהם דליקים, כגון: עץ, בדים, גומי ועוד

ב.שריפת נוזלים דליקים - בסוג זה נכללת כל משפחת הנוזלים הדליקים, כגון: בנזין, סולר, אלכוהול, זפת ועוד.

ג.שריפת גז - בסוג זה נכללת כל משפחת הגזים הדליקים, כגון: מימן, אצטילן ועוד.

ד.שריפת חשמל - כל שריפה שמעורב בה חשמל באופן פסיבי או אקטיבי היא בחזקת שריפת חשמל".

 ה.שריפת מתכות קלות - בסוג זה נכללות המתכות מגנזיום, ליתיום ואלומיניום ותרכובותיהם. 

השיטות למניעה וכיבוי שריפה

עקרון המניעה והכיבוי בכל סוג של שריפה מבוסס על "סילוק" אחד מתוך שלושת גורמי האש או הפרדתם.

קיימות ארבע שיטות כיבוי והן:

א .בידוד- מטרתה של שיטה זו היא לבודד את החלקים הבוערים מן החלקים הבלתי בוערים.  

שיטה זו מסלקת את גורם ה"חומר" (חומר דליק) מתוך שלושת גורמי האש. שיטה זו מקטינה את היקף השריפה.

ב . השנקה - שיטה זו מטרתה להפסיק את אספקת החמצן לאזור הבעירה.

עם הפסקת אספקת החמצן לאזור הבעירה, ייפסק תהליך השריפה בהדרגה. שיטה זו מסלקת את גורם החמצן משלושת גורמי האש. למשל: שפיכת חול, שימוש במטף כיבוי אש.

ג. קירור - מטרתה של שיטה זו היא להוריד את רמת הטמפרטורה באזור הבעירה עד מתחת לנקודת ההתלקחות של אותו חומר.

שיטה זו מסלקת את גורם ה"חום" משלושת גורמי האש. למשל: שפיכת מים.

ד. הפסקת התהליך הכימי של שרשרת הבעירה - באמצעות שימוש בגזים ובאבקות מיוחדות לשרפות כדוגמת גז הלון, גז CO2 , קצף, ואבקת כיבוי.

בחירה של שיטת הכיבוי מותנית בדרך כלל בסוג השריפה,בממדיה ובאמצעים העומדים לרשות הצוותים הפועלים בשטח.    

מטפי כיבוי אש 

מטף כיבוי אש הינו אמצעי נייד וזמין הנמצא ברכב , ואו במקומות בהם מתקיימת כל פעילות.  

במקומות בהם מאוחסנים חומרים מסוכנים יהיו בכל עת אמצעי כיבוי מתאימים בהתאם לסוג החומר המסוכן, לרבות מטפים לכיבוי אש, בגדלים ומשקלים שונים.  

קיימים מספר סוגי מטפים המכילים סוגי חומר כיבוי שונה.  

סיוג המטף מתאים לשימוש בסוגי שריפות אינו מתאים לסוגי שריפות
אבקה יבשה נוזלים דליקים במיכל פתוח או במקרה שפיכה על השטח , שמן גריז, בטוח בשימוש על אביזרי חשמלמתאים גם לכיבוי מוצקים עץ, נייר. לשריפה במערכות חשמל עדינות, מנועים, גורם נזק ללוחות חשמל.
הלון מתאים לכל סוגי הדליקות, דלק, מוצקים, גזים. למקומות פתוחים
CO2 מתאים לכל סוגי הדליקות, דלק, מוצקים, גזים. למקומות פתוחים
קצף כיבוי במכלי דלק קטנים וגדולים הפתוחים מלמעלה . לשפיכות דלק על הקרקע

זיהוי וסימון אותיות על מטפים 

מטפים לכיבוי אש מסומנים באותיות לועזיות לצורך זיהוי והתאמה לסוג השריפה והסיכון.

  A – מתאים לכיבוי חומרים מוצקים דליקים.
  B -  מתאים לכיבוי נוזלים דליקים.
  C -  מתאים לכיבוי שריפות חשמל.
  D -   מתאים לכיבוי מתכות קלות.   

שלוש נקודות קריטיות בנוזלים דליקים

 1.נקודת הבזקה- הטמפרטורה בה הנוזל מסוגל ליצר כמות אדים מספקת ליצירת תערובת      דליקה.

בהתהוות הגורם המצית וטמפרטורת ההתלקחות התערובת תתלקח, אולם השריפה לא תימשך, מאחר שבטמפרטורה הנמוכה מנקודת ההבזקה אין די אדים לקיום תערובת דליקה בכלל .   

 נקודת ההבזקה מהווה אמת מידה לסיווג הסיכון בנוזלים דליקים.   

הכלל הוא, ככל שנקודת ההבזקה נמוכה יותר הנוזל דליק יותר.

  2.נקודת ההצתה (בעירה)- טמפרטורה הגבוהה מנקודת ההבזקה. בטמפרטורה  זאת מסוגל הנוזל לפתח כמות אדים מספקת ליצירת תערובת דליקה. עם נוכחות הגורם המצית תתלקח התערבת והשריפה תמשך כל עוד קיימת הספקה של חומר בעירה.

  3.נקודת התלקחות- הטמפרטורה הנדרשת להצתת החומר.    

מיון חומרים לפי מהירות התלקחותם

נהוג לחלק את החומרים בעלי תכונות בעירה לשלוש קבוצות.

  א.חומרים לקיחים.

ב.חומרים בעירים.

ג.חומרים בלתי בעירים.  

על מנת להבהיר את בעיית ההתלקחות של חומרים, או התפוצצות של גזים בתערובת נפחית עם אוויר יש להגדיר את המושגים,  

גבול התפוצצות תחתון- זהו אחוז הגז הנמוך ביותר הדרוש לתערובת נפחית עם אוויר כדי שמקור אנרגיה יגרום לפיצוץ התערובת.

גבול התפוצצות עליון- זהו אחוז הגז המקסימאלי הנמצא בתערובת נפחית באוויר שעדיין מאפשר לתערובת להתפוצץ.

 סדר ונקיון     

אין לצבור חומרים דליקים כדוגמת עיתונים וניירת בכמות רבה.     

יש להימנע מלאחסן חומרים דליקים (שמירת אמצעי בקרה לשקעים- מערכות חשמל).    

וידוא כי מערכת החשמל והגז תקינות נבדקו והותקנו בידי מי שהוסמך לכך.    

אין להחזיק חומרים דליקים בקרבת אש גלויה.    

אין להשאיר אש דולקת ללא השגחה.     

אין לעשן במחסן, בקרבת חומרי הדברה או בקרבת חומרים נדיפים ודליקים.

הכנה מראש

למד להשתמש באמצעי כיבוי ידניים כדוגמת מטפים וגלגלונים הכן דרכי מילוט ( לפחות שתי דרכי מוצא מיידיות)

 כללי התנהגות למצב שריפה

כמעט כל שריפה גדולה התחילה משריפה קטנה ועל-כן חשוב להגיב במהירות ולכבות את האש כאשר היא התחילה להתפשט.

לשם כך צריך לגלות מידה של שליטה עצמית, כיוון שבאופן טבעי כל אדם נבהל כאשר הוא רואה אש מתלקחת.

הרחק את החפץ הבוער ממקור האש החנק את האש כבה את האש במים ( למעט במקרה של איסור במים)נתק את אספקת חומר הבעירה אם ניתן.

זכור ! אין לשפוך מים במקום בו יש חשמל "חי" על-מנת לא לגרום לקצר.

הזעק את הכבאים(102), במקביל לניסיונות כיבוי השריפה. במידה וניסית לכבות שריפה בסביבתך ולא הצלחת בכך- יש לברוח מיד מן המקום.

 נוהל חרום במקרה שריפה עם חומרים מסוכנים

במקרה שריפה הזעק את שרותיי הכבאות, נסה לכבות את האש עם המטפים והאמצעים אשר ברכב.

במקרה והשריפה פרצה במכלית קרר את המכלית על ידי התזת מים על המכלית.

הרחק אנשים אשר אינם משתתפים בפעולת הכיבוי וההצלה.

פעל תמיד שכוון הרוח בגבך.

השתמש בציוד הגנה האישי שברשותך.  

מטפי כיבוי אש במכלית דלק, וגפ"מ 

בכל מכלית יהיו 3 מטפי כיבוי אש מסוג אבקה יבשה בני 6 ק"ג האחד.

נהג המכלית יבדוק בכל יום תקינות המטפים. במקרה של תקלה ידאג הנהג לדווח לסדרן העבודה וישלים את החסר.  

אמצעי לכיבוי אש

רכב המוביל חומ"ס יחזיק ציוד בטיחות למקרה חרום. 

 2 מטפי אבקה יבשה של 6 ק"ג , כל אחד למעט מכליות המובילות דלק וגפ"מ המחויבות ב-3 מטפים על המוביל חובה לוודא גישה נוחה ומהירה אל המטפים בזמן חרום.

ערכת עזרה ראשונה, מאושרת על ידי מגן דוד אדום. מיכל מים 20 ליטרים. פנס מוגן התפוצצות. { מוגן בפני גזים דליקים } ציוד מגן אישי לנהג.  במכלית, למעט מכלית המובילה ברום 2 שרוולי ספיגה באורך 1.20 ס"מ לפחות כל אחד מהם.  

 

חדשות אתר

אנו מעבירים ימי השתלמות לרענון מפעילי מלגזות עגורנים ומכונות הרמה אחרות 

הדרכות עבודה בגובה בהתאם לתקנה החדשה 


אנו מבצעים הדרכות רענון לעובדים במפעלים ומקומות עבודה אחרים בהתאם לדרישות החוק 

 

 

חדש    חדש    חדש

אנו משווקים ציוד מגן אישי לעבודה בגובה של מיטב היצרנים ובמחירים מוזלים

חדש  חדש  חדש

מחלקת כיבוי אש בדיקה אישור ושווק ציוד לכיבוי וגילוי אש

חדש    חדש  חדש

קורס נאמני בטיחות אש

 
   
בניית אתרים באינטרנט