יועצי בטיחות מוסמכים
עבודה, תעבורה, גיהות, איכות הסביבה, חומרים מסוכנים, הדרכות בטיחות
ברוכים הבאים לאתר!  

 

 קורסים והדרכות  

חוק ארגון הפיקוח על העבודה מורה על ביצוע הדרכות לעובדים .

 2.מסירת מידע בדבר סיכוניםמחזיק במקום עבודה ימסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום, ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד, וכן ימסור לו הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של ציוד, של חומר ושל תהליכי עבודה במקום.

 3. הדרכת עובדים(א) מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (להלן - הדרכה), באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף; מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

(ב)  מחזיק במקום עבודה ינקוט אמצעים כדי לוודא שההדרכה שניתנה לעובדים הובנה על ידם כראוי וכי הם פועלים על פיה.

(ג)  הדרכה למנהלי עבודה ולעובדי תחזוקה תינתן באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות או מוסד או אדם אחר  שאישר לכך מפקח עבודה ראשי.  

אנו מוסמכים להדרכות בטיחות לעובדים, עובדי תחזוקה ומנהלי עבודה, נהגי רכב כבד, וציוד מכני הנדסי  

     

 

הדרכות הניתנות על ידינו,

 1.הדרכת עובדי תעשייה ושרותיים.   

 2 .הדרכת עובדי בניין.

 3.הדרכת נאמני בטיחות במפעל.

 4.קורסים להכשרת נאמני בטיחות. 

5. קורסים להכשרת נאמני בטיחות אש 

 6.הדרכות בטיחות אש ומניעת דליקות.

 7.הדרכות עזרה ראשונה.

 8.הכשרת מפעילי מכונות הרמה.

 9.הדרכה של מפעיל עגורן לטעינה עצמית.

 10.הדרכה והכשרה של אחראי רעלים.

 11.הדרכה של עובדים עם חומרים מסוכנים.

 12.השתלמויות בטיחות לנהגי רכב כבד, ונוהגים בארגון.

 13.הדרכות רענון למפעילי מלגזות.

 14.הכשרה של מפעילי מלגזות.

 15.הדרכה והסמכה של עובדים בגובה

 

 

ההדרכות ניתנות, במקומות העבודה ובמתקני החברה.

 

ההדרכות ניתנות בעזרת מצגות, סרטים, והסברים מפורטים.  

אישור ביצוע הדרכה יינתן, בסיום כל הדרכה.   

 

 

ההדרכות שלנו "בגובה העיניים" של כולם

 

יצירת קשר:

טלפונים  03-9243115-6  פקס'  03-9243110

 

חדשות אתר

אנו מעבירים ימי השתלמות לרענון מפעילי מלגזות עגורנים ומכונות הרמה אחרות 

הדרכות עבודה בגובה בהתאם לתקנה החדשה 


אנו מבצעים הדרכות רענון לעובדים במפעלים ומקומות עבודה אחרים בהתאם לדרישות החוק 

 

 

חדש    חדש    חדש

אנו משווקים ציוד מגן אישי לעבודה בגובה של מיטב היצרנים ובמחירים מוזלים

חדש  חדש  חדש

מחלקת כיבוי אש בדיקה אישור ושווק ציוד לכיבוי וגילוי אש

חדש    חדש  חדש

קורס נאמני בטיחות אש

 
   
בניית אתרים באינטרנט