יועצי בטיחות מוסמכים
עבודה, תעבורה, גיהות, איכות הסביבה, חומרים מסוכנים, הדרכות בטיחות
ברוכים הבאים לאתר!  
בהתאם לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג- 1993 
על פי סעיף 3 לחוק חייב כל עיסוק ברעלים (לרבות ייצור, יבוא, אריזה, מסחר, ניפוק, העברה, אחסון, אחזקה ושימוש) בהיתר רעלים מאת הממונה. המינוח "רעל" משמעותו חומר שכלול בתוספת השניה לחוק. בתוספת זו מפורטים חומרים שונים (בין אם חומרים ספציפיים, דוגמת כלור, ובין אם קבוצות חומרים, דוגמת כהלים נוזליים)  שלהם מאפייני סיכון שונים, לדוגמה: רעילות, דליקות, סיכון לסביבה וכדומה.  
היתר רעלים יינתן לעסק/תאגיד, או אדם העוסק ברעלים. ההיתר לעסק/תאגיד יינתן לבעליו או למנהלו. בעל ההיתר (המבקש) ימנה אחראי רעלים מטעמו, כמפורט בסעיף ה לבקשה להיתר רעלים. 
היתר הרעלים ניתן לעסק/תאגיד שפרטיו ועיסוקו מפורטים בטופס ההיתר ועבור הרעלים המפורטים בטבלת הדיווח על החומרים (התוספת הראשונה לבקשה להיתר רעלים), עפ"י הכמויות המירביות שיאשר הממונה.

 

משרדנו מטפל בקבלת היתר רעלים, והכשרה של אחראי רעלים בהתאם לדרישות החוק.

 

יצירת קשר:
טלפונים 03-9193492  052-8488800  פקס' 03-9196490
 

חדשות אתר

אנו מעבירים ימי השתלמות לרענון מפעילי מלגזות עגורנים ומכונות הרמה אחרות 

הדרכות עבודה בגובה בהתאם לתקנה החדשה 


אנו מבצעים הדרכות רענון לעובדים במפעלים ומקומות עבודה אחרים בהתאם לדרישות החוק 

 

 

חדש    חדש    חדש

אנו משווקים ציוד מגן אישי לעבודה בגובה של מיטב היצרנים ובמחירים מוזלים

חדש  חדש  חדש

מחלקת כיבוי אש בדיקה אישור ושווק ציוד לכיבוי וגילוי אש

חדש    חדש  חדש

קורס נאמני בטיחות אש

 
   
בניית אתרים באינטרנט